szukaj:

Biuletyn Informacji Publcznejfb.com/ZSPKrosnoOdrzanskie
SZKOLNA TELEWIZJA
Inwestujemy w naszą przyszłość


INWESTUJEMY W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.Inwestujmy w naszą przyszłość – to projekt realizowany przez trzy szkoły: w Krośnie Odrz., Gubinie i Międzyrzeczu. Skierowany jest do 85 uczniów technikum i ZSZ naszej szkoły, którzy mogą poszerzyć wiedzę ogólną, zawodową i informatyczną w ramach specjalistycznych zajęć zakończonych egzaminem i certyfikatem VCC potwierdzającym posiadane umiejętności.

Zajecia z przedsiębiorczości.Zajecia multimedialne - fotografia i filmZoabcz zdjęcia grupy multimedialnej...

Zoabcz zdjęcia grupy multimedialnej...

Cele projektu:

• zdobycie dodatkowej wiedzy zawodowej informatyczne i ekonomicznej,
• uzyskanie certyfikatu VCC- dokumentu honorowanego przez firmy w Polsce i poza granicami,
• przygotowanie do prowadzenia firm reklamowych i fotograficzno/ filmowych,
• przygotowanie do studiów na kierunkach związanych z reklamą, fotografia i filmem,
• przygotowanie do studiów technicznych, szczególnie posługiwania się specjalistycznym
  programem komputerowym CAD,
• zdobycie doświadczeń zawodowych w postaci praktyk zawodowych i staży, możliwość
  poznania miejsca pracy w danym zawodzie, nawiązania kontaktów zawodowych,
• rozwój osobowościowy w zakresie komunikacji, kontaktów interpersonalnych, prezentacji
   publicznej, prezentacji swych atutów,
• uzyskanie pomocy w planowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej,
• łatwiejsze funkcjonowanie naszych uczniów/absolwentów na rynku pracy.

Czas trwania: wrzesień 2013r – grudzień 2014r.

Kursy i szkolenia: • Fizyka – zajęcia doskonalące,
• Komputer i Internet w zawodach technicznych – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
• Multimedia w reklamie – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
• Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
• Fotografia i film – zajęcia multimedialne,
• Pracownik obsługi biurowej – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
• Warsztaty z przedsiębiorczości – zajęcia przygotowujące do egzaminu
  zawodowego i funkcjonowania na rynku pracy,
• Planowanie własnej drogi zawodowej – doradztwo indywidualne,
• Doradztwo edukacyjno - zawodowe,
• Praktyki zawodowe – 15 miejsc technik informatyk, 10 miejsc technik ekonomista,
• Staż zawodowy – 10 miejsc - technik informatyk, 8 - technik ekonomista, 2 – sprzedawca
   (stypendium stażowe, dla uczestników innych kursów).

Inżynieria projektowania CAD 2D 3D

Przedsiębiorczość w ZSZ.Przedsiębiorczość w ZSZ.Przedsiębiorczość w ZSZ.


© 2004 LO Krosno. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.004 | powered by jPORTAL 2