Opis projektu:

"Projekt młodzieżowy GPS" jest wieloetapowym przedsięwzięciem polsko-niemieckim przygotowanym przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Tourismusverband Spreewald e.V., Rezerwatem Biosfery w Spreewaldzie i firmą ECO REG mbH z Berlina, która jest koordynatorem i opiekunem merytorycznym projektu, oraz szkołą Theodor-Fontane- Gesamtschule w Burgu.

Swój udział zadeklarowały kolejne szkoły:

-Humboldt-Gymnasium w Cottbus
-Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

Projekt poświęcony jest turystyce transgranicznej i realizuje koncepcję tworzenia nowoczesnych ofert turystycznych oraz podmiotowego integrowania dzieci i młodzieży w rozwój Euroregionu.
Obejmie on obszar Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr po stronie polskiej i niemieckiej.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się swoim regionem, jego przyrodą, historią, kul turą i geografią. Młodzież w roli głównej ma wejść w struktury gospodarcze miasta i regionu oraz zaangażować się w rozwój turystyki na terenie Euroregionu, który dla młodych ludzi z obu krajów ma stać się atrakcyjnym miejscem nauki i pracy.

Partnerzy projektu:Grund und Oberschule Burg Spreewald
humbold Gymnasium
TVSpreewald
Zespół Szkół Ekologicznych Zielona Góra
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żagań
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrzańskie